EB-2 Visa for Green Card

D&A Obtains Three L-1 Visa Client Petition Approvals in Single Day

The approvals are the culmination of hard work from our L-1 Visa team throughout the pandemic.

Davies & Associates received the great news that three of our L-1 visa petitions were approved today. The L-1 Visa allows a manager, executive, or specialized-knowledge employee to transfer to the existing or newly established US office of a related company they work for overseas.

Two of the petitions were for employees in the same UK company, operating in the renewables and hydrocarbon space. When the client came to us, they were starting to feel hopeless because everyone that they have spoken to told them getting an L-1 petition approved for their team is not possible. We took the case and perservered, and now one manager and one executive have received and approval for their L-1A visa.

The L-1A Visa, which is specifically for managers & executives, is renewable for up to a maximum of seven years. The L-1B Visa, which is for specialized-knowledge employees, is renewable upto a maximum of five years.  

The company owns and operates five of the world’s most advanced and capable self-propelled jack-up vessels that have been built specifically to perform in the harsh environment of the North Sea and provide safe and efficient offshore solutions all over the world.  The vessels are designed to comply with the stringent regulations required to work in the international oil and gas sector. With a track record of over 500 wind turbine installations, the vessels have proven that they provide an effective solution to the installation and maintenance of offshore wind turbines and foundations. Likewise, the vessels have brought a new dimension to maintenance, modification, construction and decommissioning of oil & gas wells and platforms in the North Sea. 

The petitioning US company has a cooperation agreement with one of the biggest energy companies in the US. The US company provides consultancy and engineering services designed to ensure the successful construction of, as well as operation and maintenance of wind turbine Installation vessels specifically designed for the installation of offshore wind turbines. It will support the design and construction of self-propelled vessels that will ensure safe operation in various weather conditions and more hostile sea conditions.  

The unique nature of the industry and the unconventional business operations of the group of companies proved to be challenging, but in the end, we are glad to share that the two petitions have been approved. We are looking to file 3 more L-1 petitions for specialized employees for the client soon.

Kudos to our great team for tremendous effort on these two petitions. We had to work on the Request for Evidence (RFEs) and get the responses filed during the holidays.

The third approval is for a client who came to us with a Request for Evidence. The Indian and US companies operate playground/entertainment centers for children. The L-1A petition was prepared by another attorney. The petition had a lot of inconsistencies and discrepancies in the forms and the cover letter. There was also a serious discrepancy in the DS-160 pertaining to the beneficiary’s executive experience. On top of that, the duties and responsibilities were generic and poorly prepared. Thankfully, our response convinced USCIS to approve the petition. 

The L-1 Visa allows for the intracompany transfer of a qualifying employee to the United States. The related US business can be an existing business or a newly established one. The L-1 visa therefore provides a great opportunity to expand your business and move to the US to oversee the establishment and growth of the enterprise.

Contact us to discuss your interest in the L-1 Visa


This article is published for clients, friends and other interested visitors for information purposes only. The contents of the article do not constitute legal advice and do not necessarily reflect the opinions of Davies & Associates or any of its attorneys, staff or clients. External links are not an endorsement of the content.


US Reopens for Traveler from November

Thị thực EB-6” không tồn tại

Việc chỉ định “EB” đề cập đến khái niệm “Employment Base” – “Dựa trên việc làm” được ủy quyền và được sử dụng để chỉ những cách được cho phép trong Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (“INA”) để có được Thường trú nhân “Dựa trên việc làm” (còn được gọi là “Thẻ xanh”) ở Mỹ.

EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 và EB-5 là những cách hiện được cho phép để có được Thường trú nhân “Dựa trên việc làm” tại Hoa Kỳ. Không có lộ trình “EB-6” được ủy quyền chính thức để lấy Thẻ xanh trong INA.

Vậy “Visa EB-6” là gì?

Vào ngày 17 tháng 1 năm 2017, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (“DHS”) đã ban hành một quy tắc mới các doanh nhân quốc tế phải ở lại và làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ trong tình trạng Tạm đặc xá (“IEP”). Quy tắc có hiệu lực vào ngày 16 tháng 7 năm 2017.

Thật không may, một số đại lý thị thực và thậm chí một số luật sư gọi chương trình IEP là “thị thực” hoặc “EB-6” một cách không chính xác.

Tạm đặc không phải là một thị thực và không phải là một sự cho phép “tình trạng hợp pháp” ở Hoa Kỳ.

Người nộp đơn IEP KHÔNG phải xin Thị thực do Lãnh sự quán cấp?

Vì IEP KHÔNG phải là thị thực nên quy trình này không yêu cầu lãnh sự quán Hoa Kỳ cấp thị thực.

Tại sao IEP KHÔNG PHẢI LÀ Visa?

IEP được phép theo một quy tắc và không phải là một phần của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch. IEP về cơ bản là sự cho phép đặc biệt được cấp để vào Hoa Kỳ với những mục đích hạn chế mà không cần thị thực. Quyền đặc biệt này được gọi là Tạm đặc xá.

Vì IEP KHÔNG phải là thị thực và chỉ là “Tạm đặc xá” nên IEP không yêu cầu nộp đơn xin thị thực tại lãnh sự quán Hoa Kỳ.

Vì Tạm tha KHÔNG cấp “tình trạng hợp pháp” ở Hoa Kỳ, nên không thể “điều chỉnh tình trạng” đối với quy trình của chủ Thẻ Xanh tại Hoa Kỳ.

Tại sao Gọi IEP là “EB-6” là không chính xác và gây hiểu lầm?

Các điều khoản EB-6 gây hiểu lầm vì những người trong chương trình IEP không đủ điều kiện để được điều chỉnh tình trạng đối với Thẻ xanh Thường trú nhân của Hoa Kỳ. Để có được Thẻ xanh, chủ sở hữu IEP sẽ phải rời Hoa Kỳ và quay trở lại bằng cách sử dụng loại thị thực được luật pháp Hoa Kỳ công nhận, điều này không bao gồm “Tạm đặc xá” như được sử dụng trong chương trình IEP.

Không giống như các loại EB được ủy quyền trong INA, IEP KHÔNG phải là một con đường dẫn đến thường trú nhân.

Tôi có thể là Nhà đầu tư thụ động hoặc Chỉ định người quản lý Doanh nghiệp đủ điều kiện IEP của tôi không?

Luật yêu cầu người nộp đơn IEP “có vai trò trung tâm và tích cực trong hoạt động của tổ chức đó, sao cho người nước ngoài có vị trí tốt, do kiến ​​thức, kỹ năng hoặc kinh nghiệm của họ, để hỗ trợ cơ bản cho tổ chức đó phát triển và sự thành công của công việc kinh doanh của nó. ”

Do đó, các khoản đầu tư thụ động hoặc nắm giữ một vai trò không phải là “vai trò trung tâm và tích cực trong hoạt động” sẽ không đủ tiêu chuẩn.

IEP An toàn như thế nào?

Luật quy định rõ rằng DHS / USCIS có thể chấm dứt số liệu thống kê “tạm đặc xá” được cấp thông qua chương trình IEP “mà không cần thông báo trước hoặc không có cơ hội phản hồi” nếu xác định rằng việc người nước ngoài tiếp tục tạm tha ở Hoa Kỳ không còn mang lại lợi ích công cộng/công ty đáng kể nữa ”.

Điều này ngụ ý rằng USCIS có rất nhiều quyền lực để chấm dứt tình trạng “tạm đặc xá” được cấp bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho chủ sở hữu IEP.

Tôi có thể làm gì với IEP?

USCIS 8 CFR 212.19 quy định rằng các cá nhân đủ tiêu chuẩn theo IEP có thể nhận được giấy phép làm việc cho bản thân và vợ / chồng của họ trong tối đa 30 tháng. Khoảng thời gian 30 tháng đầu tiên này có thể được gia hạn tối đa là 5 năm thông qua quá trình “tái đặc xá”.

IEP có giới hạn đối với công dân của một số quốc gia không?

Không giống như thị thực nhà đầu tư Hiệp ước E2 phổ biến, IEP không giới hạn đối với công dân của một số quốc gia hiệp ước nhất định.

Đủ điều kiện cho IEP

Bất chấp những thông tin không chính xác đang được lan truyền ở Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ, đây là văn bản chính thức của quy tắc IEP do Chính phủ Hoa Kỳ công bố. Do đó, tất cả các điều khoản và điều khoản của văn bản này đều áp dụng cho IEP.

Chủ thể nào đủ điều kiện cho chương trình IEP?

Như tên cho thấy Chương trình đặc cách Doanh nhân Quốc tế dành cho các doanh nhân toàn cầu, nhưng tính đủ điều kiện cuối cùng sẽ được Bộ An ninh Nội địa (DHS) xác định trên cơ sở theo từng trường hợp.

Các yêu cầu cơ bản về tính đủ điều kiện bao gồm:

  • Doanh nghiệp phải là một công ty khởi nghiệp, được thành lập trong vòng năm năm qua tại Hoa Kỳ
  • Người nộp đơn phải có “Quyền sở hữu đáng kể” trong doanh nghiệp khởi nghiệp
  • Người nộp đơn phải đóng một vai trò tích cực trong doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp phải đảm bảo nguồn vốn đáng tin cậy hoặc nguồn hỗ trợ có thể chứng minh khác từ các nhà đầu tư tư nhân Hoa Kỳ, hoặc các tổ chức liên bang, tiểu bang và địa phương.

Thời hạn được cấp của chương trình IEP trong bao lâu?

Chương trình Đặc cách cho Doanh nhân Quốc tế ban đầu có hiệu lực trong tối đa 30 tháng. Có thể được gia hạn thêm 30 tháng với điều kiện doanh nghiệp có thể chứng minh rằng họ đã phát triển và tạo ra việc làm.

Tuy nhiên, chương trình đặc cách này không phải là một thị thực và những người muốn ở lại Hoa Kỳ lâu hơn sẽ cần phải lên kế hoạch cẩn thận cho các lựa chọn của họ. Bất kỳ ai từ Quốc gia thuộc Hiệp ước E-2 đều có khả năng chuyển đổi sang Thị thực Nhà đầu tư Hiệp ước E-2.

Nếu doanh nghiệp cơ bản phát triển đủ lớn hoặc doanh nhân tư nhân có đủ vốn, thì Thị thực đầu tư định cư EB-5 cung cấp một lộ trình tương đối nhanh chóng đến Thẻ xanh cho khoản đầu tư 900.000 đô la. Thẻ Xanh là tên gọi thường trú nhân của Hoa Kỳ, mang lại quyền tự do sinh sống và làm việc ở bất kỳ đâu trên Hoa Kỳ.

Vợ/chồng và con của đương đơn có thể đi cùng đến Hoa Kỳ theo Chương trình đặc cách cho Doanh nhân Quốc tế không?

Đúng. Vợ/chồng và con cái có thể đi cùng với đương đơn chính đến Hoa Kỳ theo Chương trình Doanh nhân Quốc tế. Vợ/chồng có thể nộp xin được phép đi làm.

Người nộp đơn chính chỉ có thể làm việc cho công ty khởi nghiệp và không đủ điều kiện để làm việc ở những nơi khác trên Hoa Kỳ.

Có bao nhiêu doanh nhân có thể được cấp cho Doanh nhân Quốc tế theo Chương trình này?

Số lượng doanh nhân tối đa cho mỗi doanh nghiệp khởi nghiệp là ba (3) cá nhân.

Có phải Chương trình Đặc cách cho Doanh nhân Quốc tế chỉ dành cho các Công ty khởi nghiệp Công nghệ cao không?

Không. Chương trình Đặc cách cho Doanh nhân Quốc tế dành cho bất kỳ doanh nghiệp khởi nghiệp nào trong bất kỳ lĩnh vực công nghiệp nào. Miễn là nó đáp ứng các tiêu chí chính và có thể chứng minh rằng nó mang lại tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ và tạo việc làm ở Hoa Kỳ.

Những quốc gia nào đủ điều kiện cho Chương trình Đặc cách cho Doanh nhân Quốc tế?

Chương trình Đặc cách cho Doanh nhân Quốc tế dành cho mọi người từ tất cả các quốc gia trừ khi có các biện pháp trừng phạt hoặc hạn chế cụ thể ảnh hưởng đến tất cả các hình thức nhập cư giữa quốc gia của bạn và Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là Chương trình Đặc cách cho Doanh nhân Quốc tế tiếp cận rộng rãi hơn với Thị thực Nhà đầu tư Hiệp ước E-2, có nhiều lợi thế hơn nhưng chỉ giới hạn cho những người từ các Quốc gia Hiệp ước.

Chương trình Đặc cách cho Doanh nhân Quốc tế so sánh với Thị thực Nhà đầu tư Hiệp ước E-2 như thế nào?

Thị thực Nhà đầu tư theo Hiệp ước E-2 cho phép người nộp đơn đầu tư và điều hành doanh nghiệp tại Hoa Kỳ. Một trong những lợi thế chính của nó so với Chương trình Đặc cách cho Doanh nhân Quốc tế là khoảng thời gian bạn có thể ở lại Hoa Kỳ. Mặc dù Chương trình đặc cách cho Doanh nhân Quốc tế được giới hạn trong 30 tháng và thêm 30 tháng cho các doanh nhân có thể chứng tỏ sự phát triển.

Thị thực E-2 có thể gia hạn mãi mãi với điều kiện doanh nghiệp E-2 tiếp tục hoạt động thành công. Giống như chương trình IEP, Visa E-2 cần được gia hạn và xem xét lại, nhưng các doanh nhân thường có thời gian lâu hơn. Hiệu lực thực tế của Thị thực E-2 ban đầu của bạn phụ thuộc vào nơi bạn đến – mỗi quốc gia có thời hạn hiệu lực riêng được nêu chi tiết trong lịch trình có đi có lại của Bộ Ngoại giao.

Ưu điểm của chương trình IEP so với Thị thực đầu tư theo Hiệp ước E-2 là thị thực E-2 chỉ dành cho những người đến từ các Quốc gia thuộc Hiệp ước E-2. Chương trình Đặc cách cho Doanh nhân Quốc tế có thể là một giải pháp thay thế nếu bạn không đến từ quốc gia Hiệp ước E-2.

Tuy nhiên, cũng có một giải pháp khác: Tính đủ điều kiện của Thị thực E-2 được xác định bởi quốc tịch, vì vậy có thể nhập quốc tịch của Quốc gia thuộc Hiệp ước E-2 và đủ điều kiện để được cấp thị thực.

Các cách nhanh nhất và tiết kiệm chi phí nhất để trở thành công dân của một Quốc gia thuộc Hiệp ước E-2 là Chương trình Đầu tư Quốc tịch Grenada và Chương trình Đầu tư Quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ.

Chương trình Đặc cách Doanh nhân Quốc tế (IEP) So sánh với Thị thực L-1 như thế nào?

Một thay thế khác cho Chương trình Đặc cách cho Doanh nhân Quốc tế là Visa L-1.

Visa L-1 cho phép chuyển giao nhân viên trong cùng một công ty, L-1A dành cho các Nhà quản lý & Giám đốc điều hành Quốc tế và L-1B dành cho những nhân viên có tay nghề cao với kiến thức chuyên môn. Công ty của chúng tôi chuyên về Thị thực L-1 Văn phòng Mới, nơi bạn thiết lập một văn phòng mới tại Hoa Kỳ của công ty mình và chuyển một nhân viên đến Hoa Kỳ để giám sát sự khởi động và tăng trưởng của công ty đó.

Không giống như E-2, không có yêu cầu quốc tịch nào đối với Visa L-1. Thị thực L-1A có thể kéo dài đến bảy (7) năm và L-1B có thể được gia hạn tối đa là năm (5) năm, cả hai đều dài hơn chương trình IEP. Tuy nhiên, thị thực L-1 văn phòng mới cần được xem xét và gia hạn sau một năm – sớm hơn chương trình IEP, nhưng các yêu cầu về tiến độ thường ít nghiêm ngặt hơn. Những người có Thị thực L-1 muốn ở lại Hoa Kỳ vĩnh viễn có một lộ trình rõ ràng để có Thẻ xanh thông qua lựa chọn thị thực EB-1C.


L-1 Visa for Manager of Small Business

New E-2 Visa Approval as Embassies Grind Back into Gear Worldwide

Davies & Associates secured yet another approval for an E-2 Treaty Investor Visa client, this time for a Pakistani client who is starting up a marketing consultancy in the United States. The client’s E-2 approval – at the US embassy in Islamabad – shows that visa processing is slowly returning to normal after the disruption caused by Covid-19.

The situation continues to remain mixed globally. The availability of visa appointments depends upon local restrictions and the level of pent-up demand. If you are hoping to move your business and/or family to the US soon, it could be wise to prepare an application and position yourself in the queue. While visa processing for the E-2 visa takes place at embassies, L-1 Visa applications and EB-5 Visa applications also required the involvement of the US Citizenship & Immigration Services (USCIS), which has also been affected by Covid-related shutdowns and slowdowns.

The E-2 approval in Islamabad follows on from a recent E-2 approval for a client from the US embassy in Dhaka, Bangladesh, pointing to the green shoots of recovery.

E-2 Visa Company

The Pakistani E-2 Treaty Investor will operate a marketing consulting company that offers blended perspectives on technology architecture, human psychology, user experience design, and communications. Unlike competitors that focus on one angle, the company can use its collective insights and experiences to deliver projects, ideas, or strategies that are more nuanced and cohesive.

The E-2 Company offers ongoing communication services, time-bound services, and strategic brand development services, as well as content-based products such as online courses and books. The Company operates on a service-based business model, where revenue is generated from short-term client contracts (fixed price and duration) and long-term client contracts (ongoing monthly retainers).

E-2 Visa Investment Amount

The applicant invested $100,000 in the new business. There is no fixed investment amount for an E-2 Visa, but normally the US authorities expect an investment upwards of $100,000. That said, we have managed to secure visas for clients investing less than this. The investment does not need to all be cash; inventory and IP can also be acceptable forms of investment.

The client received the $100,000 as a gift from her father. Gifts are an acceptable source of funds for US investor visas – but the person gifting the money may also need to document the source of their funds. In order to minimize the client’s, her risk money was committed to an Escrow account. This allows her to demonstrate her plan to invest, but allowed her to regain the cash should her application not succeed.

E-2 Visa Eligibility

To be eligible for an E-2 Visa you must be a citizen of a Treaty Country. Click here to check the list of countries. If your country is not on the list, you can become eligible for the E-2 Visa by first obtaining citizenship by investment of Grenada. Grenada offers a fast and cost-effective route to citizenship. Processing has continued in Grenada during the Covid pandemic.

To learn more about the E-2 Visa, please contact Verdie Atienza, Senior Immigration Attorney and Head of E-2 & L-1 Visa Practice at Davies & Associates.


This article is published for clients, friends and other interested visitors for information purposes only. The contents of the article do not constitute legal advice and do not necessarily reflect the opinions of Davies & Associates or any of its attorneys, staff or clients. External links are not an endorsement of the content.


Biden Plans Reopening of US Border for Travel

Biden Plans Reopening of US Border in November as our Firm Obtains Another National Interest Exception to Travel to the US

President Biden has indicated that the US border will reopen in November, until then the National Interest Exception remains the only viable option for many people to enter the country.

The US border has been closed to people from Schengen countries in Europe as well as the UK, Ireland, India, Brazil and a number of other countries. President Biden announced this week that the eighteen month ban will be lifted at some point in November without giving much detail. The exact date remains uncertain and it is not clear whether the ban will be rescinded for all countries or only apply to the UK and the Schengen Zone.

So, for now there are only two viable options: spend two weeks in a permitted third country or make the case that your visit is in the US national interest.

Our firm has secured a good number of National Interest Exceptions NIEs for clients since the start of the Covid pandemic last March. This week, for example, we obtained an NIE for an Italian client seeking to travel to the United States on business.

The client is one of the leading Italian sales agents for the high-quality ceramic tiles. He represents the interests of a network of Italian tile companies – many based around the city of Modena. He is their global represenative and his area of responsibility includes the United States.

On behalf of the client, we argued that his work was within the permissible exceptions for travel as they came under the exceptions listed in the “Advisory Memorandum on Identification of Essential Critical Infrastructure Workers during Covid-19 Response”, issued by the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) on March 28, 2020.

His work supports the supply chain of building materials from production through application and installation, including cabinetry, fixtures, doors, cement, hardware, plumbing (including parts and services), electrical, heating and cooling, refrigeration, appliances, paint and coatings, and workers who provide services that enable repair materials and equipment for essential functions.

As we previously reported, these NIEs were recently bolstered to a year-long validity period with multiple entries to the United States permitted. That could soon be academic. If the restrictions on vaccinated travellers visiting the United States is lifted as indicated by the president next month.

There is also a chance that Biden will keep restrictions in place on some countries, so keep those National Interest Exceptions in mind


This article is published for clients, friends and other interested visitors for information purposes only. The contents of the article do not constitute legal advice and do not necessarily reflect the opinions of Davies & Associates or any of its attorneys, staff or clients. External links are not an endorsement of the content.


E2 Treaty Investor Visa Approved in Pandemic Time

E2 Treaty Investor Visa Advantages: Fast Processing Times

The head of our E-2 Visa Practice Verdie J. Atienza speaks in our latest video about some of the advantages of the E-2 Treaty Investor Visa. Firstly, we look at the fast processing times of this visa.

The E-2 Treaty Investor Visa is unique in that the work is primarily done by embassies and consulates rather than the US Citizenship & Immigration Services (USCIS) US embassies and consulates have been closed or providing reduced services over the past eighteen month as a result of the Covid-19 pandemic.

They have started to reopen, but this is all very much dependant upon the individual location. With places in Europe reopening after lockdown and places in the Far East and Australasia clamping down.

In normal times, applicants can expect to wait just a few weeks and up to a month for the embassy to review their petition. Premium processing is also available, whereby you pay a little extra on the administration fee to jump the queue.

What is the E-2 Treaty Investor Visa?

The E-2 Treaty Investor allows a person to move to the US with their family for the purposes of owning and operating a business. The E-2 investor must be actively involved in managing the business, but the spouse can apply for authorization to work in the US. The visa is renewable in instalments up to 5 years, but provided the underlying business continues to operate, you can keep renewing it.

There is no minimum investment required for the E-2 Treaty Investor Visa, but it must be appropriate for the business in question and we usually recommend investments upwards of $100,000. This does not all need to be cash, but can also be inventory, intellectual property and other items.

The E-2 Visa offers flexibility in the type of business you can own and operate. You can expand your foreign business, acquire and existing US business, start a new business, or purchase a franchise business.

E-2 Visa Plus Citizenship by Investment (CBI)

To be eligible for the E-2 Visa your must be a citizen of an E-2 country. Click here to check if you are from an E-2 country. If you are not a citizen of an E-2 country then you need our E-2 + CBI package. This is where you first obtain citizenship by investment of an E-2 Treaty country and then progress to an E-2 application.

The two E-2 countries with the fastest and most cheapest routes to citizenship are Grenada in the West Indies and Turkey on the eastern edge of Europe. Grenada Citizenship starts from $150,000 for a donation and $220,000 for an investment. Turkish citizenship starts from $250,000 for an investment and $500,000 for deposits in a Turkis bank.

Average processing times for both Turkey CBI and Grenada CBI are fast – just a few months and in some instances just a month or two. When you couple that with the fast processing times of the E-2 Treaty Investor Visa, this dual step route can take just a matter of months.

Contact us to learn more.

E-2 Treaty Investor Visa Advantages: Quick Processing Times

This article is published for clients, friends and other interested visitors for information purposes only. The contents of the article do not constitute legal advice and do not necessarily reflect the opinions of Davies & Associates or any of its attorneys, staff or clients. External links are not an endorsement of the content.


Eb-5 Visa Investment Level Increase

EB5 Visa Remains at $500,000 as US Government Appeals

The minimum investment level for the EB-5 visa remains at $500,000 for now, but the appeal is a clear signal the Biden administration is intent on increasing the price.

The US government filed a last-minute appeal against a federal court ruling that reversed Trump-era changes to the EB-5 Visa investment thresholds. A federal judge in California ruled in June that a decision to increase the minimum investment level from $500,000 to $900,000 in November 2019 was unlawful because the head of the Department of Homeland Security (DHS) had been improperly appointed. The Biden administration is now seeking to appeal her ruling and reinstate the changes.

The ruling saw the EB-5 investment level fall back to $500,000 in June for a short window before the Regional Center program expired at the end of that month. This resulted in a flurry of applications as people piled in to obtain Green Cards by investment for themselves and their families. While the EB-5 Regional Center route is on hold, Direct EB-5 remains open and accepting applicants the $500,000 investment amount.

Increasing the Minimum Investment for EB-5 Visa

The timeline on the appeals process is not clear. It could be done quickly, but is more likely to take many months. The appeal does underscore the Biden administration’s commitment to a higher EB-5 investment level than the current minimum threshold of $500,000. If the appeal process is successful, that would mean a return to $900,000 minimum investment level inside a Targeted Employment Area ($1.8 million outside these areas). The alternative is to go through the US Congress to change the rules for the EB-5 program and agree new investment thresholds.

There was a bipartisan attempt to reform and reauthorize the EB-5 Regional Center program before it expired. However, this failed when a single senator, Lindsey Graham of South Carolina, opposed passing the bill following an eleventh hour attempt to pass it by Unanimous Consent. Senator Graham is not opposed to EB-5, but wanted more discussion on what a reformed investor-visa program should look like.

Congress and the EB-5 Program

Congress will need to revisit EB-5 after its summer recess. There could still be another attempt at bespoke reform for EB-5, but the packed legislative agenda may mean that it is folded back into spending legislation due at the end of September. Any reform package would seek to bring greater integrity to the program, may review the differential between TEA investment and non-TEA investment, and, critically for of investors, it may also amend the investment thresholds.

The increase to a $900,000 minimum investment has resulted in a drop in applications since it has pushed EB-5 outside of the reaches of the global middle class who have been the backbone of the EB-5 Immigrant Investor Visa program since its inception in the 1990s. The US program is more affordable than many comparable citizenship or residency by investment programs worldwide – for example, the UK Tier One Investor Visa starts from £2 million (and is a visa that Davies & Associates can also assist you with).

The onset of the Covid pandemic soon after the price increase has also served to dampen demand, so it is tricky to draw conclusive trends based upon the 2020 EB-5 filing data.

A more modest increase in the minimum investment threshold to $700,000 or $750,000 could be a real possibility according to industry insiders. This would raise more revenue while keeping the EB-5 program within reach of more people. Such a change would require legislative approval.

Watch a recording of our most recent webinar where we delve deeply into this image and examine the potential reform and reauthorization of the Regional Center program.

Watch our recent webinar on the future of the EB-5 Regional Center Program

Next steps for the EB-5 Immigrant Investor Visa Program

The good news is that EB-5 enjoys the backing of politicians from both main political parties. EB-5 brings in billions of dollars of investment and creates hundreds of thousands of jobs at no cost to the taxpayer. The EB-5 program played a vital role in bringing foreign direct investment to the United States amid the financial crisis in 2008 and EB-5 can serve in a similar manner as America emerges from Covid-19.

We cannot take any stance of the likelihood of success on the appeal, but it is a clear sign that the Biden administration intends to increase the investment minimum. But just filing the appeal does not have any immediate impact.  The investment amount remains at $500,000 until and unless they get a favorable appellate decision (or until they go through the rule change process properly). So, Direct EB-5 remains open to new applicants at the $500,000 limit, as would the Regional Center program – if and when it is reinstated. We will keep everyone updated as events unfold.


This article is published for clients, friends and other interested visitors for information purposes only. The contents of the article do not constitute legal advice and do not necessarily reflect the opinions of Davies & Associates or any of its attorneys, staff or clients. External links are not an endorsement of the content.


EB5 Investor Visa Webinar by Experts

The Future of EB-5 Investor Visa: Webinar Recording

Last Friday we hosted a webinar on the EB-5 Immigration Investor Visa at a crucial time in the program’s history. The Webinar, titled “The Future of EB-5” featured key experts from the industry weighing in on the outlook for the program.

The EB-5 Investor Visa Regional Center Program is facing reauthorization before the end of June – this just refers to investments through the Regional Center program, Direct EB-5 (where the applicant makes and manages the investment themselves) is unaffected.

Watch our panelists debate the probability of reauthorization and the possibility of a temporary lapse if Congress cannot pass legislation in time. They detail the reform proposals in the EB-5 Reform and Integrity Act in the Senate, as well the potential need to compromise with a rival bill.

Also discussed is the possibility of the investment amount lowering from USD 900,000 to USD 500,000 because of a lawsuit currently working its way through the California courts. The premise is that the 2019 price increase was illegal because Trump’s Department for Homeland Security DHS chief was improperly appointed.


The expert panel also answer a range of questions from more than 100 people who participated.

Webinar: Future of EB5

Webinar FEATURING

Kurt Reuss- Founder, EB5 Marketplace

Matt Hogan – Vice President of Project Development, CMB Regional Centers

Asif Chhipa- Managing Director – India, Pakistan, Middle East, First Pathway Partners

AND

Mark I. Davies- Global Chairman, Davies & Associates


This article is published for clients, friends and other interested visitors for information purposes only. The contents of the article do not constitute legal advice and do not necessarily reflect the opinions of Davies & Associates or any of its attorneys, staff or clients. External links are not an endorsement of the content.


Eb-5 Visa Investment Level Increase

EB-5 Investor Visa for Graduating Students

Although studying and working in America is a dream that many parents have for their children, the pathway to achieving this has never looked more challenging. There is, however, one route that removes all the hurdles at a single stroke: the EB-5 Investor Visa.

Fast Route to a Green Card

The EB-5 visa is one of the fastest routes to a Green Card (US permanent residency). A green card removes the need for students to jump through the hoops of F-1 student visas, Optional Practical Training (OPT), and the much-maligned H-1B visa. 

Permanent residency allows your children complete freedom to study or work anywhere in the United States and gives them time to find suitable employment. They may even qualify for in-state tuition fee rates.

OPT and the H-1B visa binds a student to a particular employer putting them in a weaker negotiating position when it comes to monetary compensation and benefits. It is harder to move jobs or, therefore, to leverage another offer to extract more concessions or a promotion. 

The EB-5 visa dispenses with these issues as your child’s presence in the US is not directly tied to their employment and there is no obligation to find a job or leave the country; it provides time to find a position with the best prospects for the future.

EB-5 Requirements

The EB-5 visa requires a minimum $900,000 investment. A whole family can receive green cards from a single investment, provided the children are under the age of 21. 

The US authorities apply a slightly complex calculation around the age of children. Their age freezes at specific points of the application process and then unfreezes at other stages, which gives rise to the slightly strange situation wherein their actual age may be different than their age in the eyes of US Citizenship and Immigration Services (USCIS). 

It is best to discuss this with an immigration attorney since long-term forward planning is always recommended. There is a maximum of just over 700 visas available to each country each year, which means that countries face a waiting list if this number is exceeded. This could cause delays and push a child over the age of 21. If this happens, the child would require an EB-5 investment separate from the rest of the family.

EB-5 Visa Source of Funds Requirements

The money used to fund the EB-5 investment must come from acceptable sources, and the USCIS requires you to document and explain the source of your funds. Source of funds can be Sale of property, investments, gifts, etc. This can be a time consuming process depending on the complexity of the movement of funds and therefore, planning before your child reaches 21 years is vital if you intend to file a family application. Proper planning is advised for all remittances.

The EB-5 investment must be made in a new commercial enterprise and must create ten (10) jobs. Failure to comply could put the Green Card at risk. So, while there are few takers who decide to make and manage the investment themselves via Direct EB5 route, most people choose to invest with a government-approved Regional Center. 

There are many Regional Centers of varying quality; hence it is crucial to conduct due diligence on the Regional Center and its project to reduce any risks to the return of your $900,000 investment. 

EB-5 may just be the ultimate graduation present for your child, however it would be too late if you start intend to move forward with it just before graduation. Even though the process may take considerable time, the rewards of working in the US without hindrance are very enticing for any student or their parents.

By Girish Mohile, Connect with Girish.

EB-5 Process & Timeline

EB5 Process
Details of the Process & Timeline for an EB-5 Visa Application

This article is published for clients, friends and other interested visitors for information purposes only. The contents of the article do not constitute legal advice and do not necessarily reflect the opinions of Davies & Associates or any of its attorneys, staff or clients. External links are not an endorsement of the content.


Vietnam clients of Davies & Associates

Thị thực EB-2 – Thường trú nhân thông qua Miễn trừ Lợi ích Quốc gia (NIW).

Davies & Associates đã nhận được sự chấp thuận của Chương trình Miễn trừ Lợi ích/Quyền lợi Quốc gia EB2 (NIW) cho một Nhà Tâm lý học Tổ chức/Công nghiệp từ Nam Phi. Ban đầu, khách hàng có một số lựa chọn thị thực khác, nhưng các luật sư nhập cư của chúng tôi đã đề xuất NIW là con đường tốt hơn và chi phí hơn.
 
Khách hàng của chúng tôi là một nhà Tâm lý Tổ chức/Công nghiệp có nhiều kinh nghiệm và vốn có tài năng với bằng cấp cao về Tâm lý học Tổ chức và Công nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực của cô ấy.
 
By Verdie Atienza
VISIT OUR VIETNAMESE IMMIGRATION PAGE
Tâm lý học Công nghiệp & Tổ chức (I / O)
 
Tâm lý học công nghiệp và tổ chức (“Tâm lý học I / O”), còn được gọi là tâm lý học nghề nghiệp, là một thực hành ứng dụng trong lĩnh vực tâm lý học đa ngành và bí truyền. Nó là khoa học về hành vi của con người liên quan đến công việc và áp dụng các lý thuyết và nguyên tắc tâm lý cho các tổ chức và cá nhân tại nơi làm việc cũng như cuộc sống làm việc của cá nhân một cách tổng quát hơn. Các nhà tâm lý học I / O được đào tạo theo mô hình khoa học-thực hành. Họ đóng góp vào thành công của tổ chức bằng cách cải thiện hiệu suất, động lực, sự hài lòng trong công việc, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cũng như sức khỏe tổng thể cũng như chỉ số hạnh phúc của nhân viên.
Một nhà tâm lý học I / O thực hiện nghiên cứu về hành vi và thái độ của nhân viên cũng như cách họ có thể được cải thiện thông qua các phương pháp tuyển dụng, chương trình đào tạo, phản hồi và hệ thống quản lý.

 
Làm thế nào chúng tôi có được NIW?
 
D&A đã trình bày thành công nhóm công việc xuất sắc của khách hàng trong lĩnh vực này và chứng minh cách cô ấy đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt cho phân loại NIW. Mặc dù các công việc đủ điều kiện để được Miễn trừ lợi ích quốc gia không được quy định theo luật, nhưng việc miễn trừ lợi ích quốc gia thường được cấp cho những người có khả năng đặc biệt và làm việc ở Hoa Kỳ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho quốc gia.
 
Những người tìm kiếm miễn trừ cho quyền lợi quốc gia có thể tự nộp đơn (họ không cần chủ lao động bảo lãnh) và có thể nộp trực tiếp giấy chứng nhận lao động của họ với USCIS cùng với Mẫu đơn I-140, Đơn xin việc làm cho người nước ngoài.


Miễn trừ Lợi ích Quốc gia (NIW) là gì?
 
NIW (National Interest Waiver) là danh mục phụ thứ ba của loại thị thực dựa trên việc làm ưu tiên thứ hai (thị thực EB2). Thị thực dựa trên việc làm – bất kỳ thứ gì có tiền tố “EB” – là thị thực nhập cư cung cấp thường trú nhân / Thẻ xanh cho người nộp đơn.
 
Trong danh mục NIW, người nộp đơn có thể yêu cầu miễn chứng nhận lao động vì làm như vậy là vì lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ (các danh mục EB-2 khác yêu cầu chứng nhận lao động). Những người làm việc trong bất kỳ ngành nào đều có thể nộp đơn xin NIW, nhưng người nộp đơn phải chứng minh được vai trò của họ là vì lợi ích quốc gia. Điều này làm cho nó đặc biệt phổ biến đối với những người trong ngành khoa học và chăm sóc sức khỏe.
Các danh mục phụ Visa EB2 khác
 
Hai danh mục phụ khác cho EB-2 là “Bằng cấp cao” – bất kỳ ai có bằng cấp cao cộng với ít nhất năm năm kinh nghiệm làm việc đáng tin cậy – và “Khả năng đặc biệt”. Điều này dành cho những người có khả năng đặc biệt trong nghệ thuật, khoa học hoặc kinh doanh. Về mặt này, nó tương tự như loại EB-1A dành cho những người có năng lực phi thường và loại EB-1C dành cho các nhà quản lý và điều hành quốc tế. Không giống như danh mục phụ NIW, hai danh mục phụ này yêu cầu chứng nhận lao động.
 
Ban đầu, khách hàng đã tiếp cận Davies & Associates với một lựa chọn loại thị thực khác và nhóm của chúng tôi đã đề xuất lộ trình EB-2 thay thế. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tham vấn với luật sư nhập cư sớm trong quá trình này. Nhóm của chúng tôi hỗ trợ các tư vấn miễn phí ban đầu cho các khách hàng tiềm năng như một phần của quá trình đánh giá hồ sơ của khách hàng.
Contact us for your application review
Bài viết này được xuất bản cho khách hàng, bạn bè và những người quan tâm khác chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Nội dung của bài viết không phải là lời khuyên pháp lý và không nhất thiết phản ánh ý kiến của Davies & Associates hoặc bất kỳ luật sư, nhân viên hoặc khách hàng nào của Davies & Associates. Các liên kết bên ngoài không phải là sự chứng thực của nội dung.

E-2 Visa approved for a Singaporean national during COVID-19

E-2 Visa: Change of Status approved for a Singaporean national amidst the COVID-19 pandemic

By Verdie Atienza

The client entered the US on a visitor’s visa and recognized the opportunity to set up a full-service business coaching and management consulting company with the goal of improving client’s profitability and increasing operational efficiency. He is the head of a private equity and capital markets firm in Singapore responsible for raising millions in sees capital from various investors and overseeing all aspects of business strategy, corporate governance and product development for global startups. 

The client decided to apply to change status to E-2 Treaty Investor Visa for the following reasons:

  1. He wanted to capitalize on the opportunity in the US;
  2. He was concerned about not being able to come back to the US as soon as he would like if he applies for the E-2 visa at the Embassy because of COVID-19;
  3. He wanted to immediately be able to develop and direct the US company.

With the assistance of D&A, the client was able to timely file an application to change status to E-2. As expected, he received a request for evidence. The challenges to his E-2 change of status application were as follows:

  1. He was required to provide for additional evidence to prove business viability since his company is a start-up;
  2. He was asked to prove his capacity to develop and direct the enterprise considering that the company is a service-oriented one. USCIS has been known to issue RFEs for service-oriented businesses with the treaty investor applicant  as one of the primary service providers.
  3. He was required to prove his non-immigrant intent.

D&A successfully overcame the RFE and obtained an approval for the client. Our team worked closely with our business plan team to prepare a strong response to prove the business viability of the E-2 company even if it is a start-up. COVID-19 made things more challenging because the lockdown and restrictions to gather in big groups will force the company to resort to online or virtual trainings.

We also had to prove to USCIS that our client has the ability to develop and direct the company. Since the company is a service-oriented business, demonstrating that the client will be performing work that is “solely” focused on developing and directing the E-2 company may be difficult, however, we were able to prove that the activities of the E-2 investor applicant are primarily focused on business management and development. We successfully demonstrated that the client’s performance of consulting activities are incidental to their job developing and directing the business. 

With the approval of the change of status application, the Company will now be able to organize corporate trainings that will lead to the professional development and improvement of the employees. The Company will provide strategic consulting services to businesses, enabling them to achieve sustained, profitable growth. This service segment includes strategic advice in the areas of general growth strategy, leadership development, performance improvement, mergers and acquisitions, and corporate portfolio design. In the area of leadership development, the Company’s team views employee engagement as a potential source of competitive advantage. The services of the Company become particularly relevant as the most US companies have to rise above the economic slowdown as a result of the pandemic.

The E-2 Treaty Investor Visa offers the opportunity to invest in and own a business in America. Applicants must come from an E-2 Treaty country. Click here to find out if your country holds an E-2 Treaty with the United States. If your country does not have an E-2 Treaty with the United States, it is possible to quickly obtain citizenship by investment of an E-2 Treaty country which would make you eligible. Grenada Citizenship by Investment and Turkish Citizenship by Investment are the quickest routes to E-2 Visa eligibility.


This article is published for clients, friends and other interested visitors for information purposes only. The contents of the article do not constitute legal advice and do not necessarily reflect the opinions of Davies & Associates or any of its attorneys, staff or clients. External links are not an endorsement of the content.